top of page

Sven Wagelin-Challis
Skådespelare, dockspelare, regi och poesi

Fotokonst
Actor, puppeteer, director and poetry
Photo Art

CV 

SVEN WAGELIN-CHALLIS

sven@wagelin.se

www.wagelin.se

+46 70-601 32 07

Frilansat sen 1984.

Utbildad vid Teaterhögskolan i

Stockholm 1981 – 84

Född: 1954

Språk: Engelska, Franska.

Har varit verksam som skådespelare, regissör, dramatiker vid bl. a Dalateatern, Fria teatern, Teater Bouffons, barbieQ performing art group, Dansgruppen SPOOK, Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Dramaten, Dockteatern Tittut, Kungliga Operan.

Har varit knuten till Dockteatern Tittut från år 2000 som skådespelare, dockspelare, regissör, dramatiker. Konstnärlig ledare 2008 - 2016.

Fr.o.m. den 1 september 2015 till den 28 februari 2019 anställd vid Teateralliansen. Nu frilans.

 

Regi i urval:

Gossen och kärleken till tre apelsiner, Kungliga Operan, Libretto, regi.

Boj och Den Arge, Samarbete mellan Riksteatern och Dockteatern Tittut. Manus, regi.

Min vän Lage.  Dockteatern Tittut, dramatisering, regi

Beatrix värld, Dockteatern Tittut. Manus och regi.

Under hatten-Satie un fantasie, idé, dans och rörelsebaserad framställning tillsammans med Jeanette Challis.

Cell-till minne av demonernas dynasti, Teater Örnen, Manus, regi.

Ett fall för Bergström, Dramatiserad informationsvideo för SKTF, regi.

Dummerjöns, Fria teatern i Högdalen. Regi.

Nasse musikalen, Dockteatern Tittut. Manus och sångtexter

Raketer och flygande kor, Dockteatern Tittut. Manusidé och framställning.

Har även skrivit, Nödutgång och The Bagdad Burger under pseudonymen Nimrode Tarrak.

 

Roller i urval:

Greve Almaviva, Figaros Bröllop, Dalateaern, Marco, Utsikt från en bro, Fria Teatern Högdalen, Claude Debussy, Mera musik pappa!, Dockteatern Tittut, Cowboy, Jag är inte Rapaport, Dramaten, Kent i Gin och bitter lemon, Kronobergsteatern, Greven i Jeppe på berget, KronobergsteaternKaptenen i Girls in space, SPOOK Danskompani.

Freelance since 1984.

Educated at Theater College in

Stockholm 1981 – 84

Born: 1954

Languages: English, French.

Has been active as an actor, director, playwright at a Dalateatern, Fria teatern, Teater Bouffons, barbieQ performing art group, Dansgruppen SPOOK, Regionteatern Blekinge-Kronoberg, Dramaten, Dollteatern Tittut, Royal Opera.

Has been associated with the Tittut Puppet Theater since 2000 as an actor, puppeteer, director, playwright. Artistic director 2008 - 2016.

From from 1 September 2015 to 28 February 2019 employed by the Theater Alliance. Now freelance.

 

Direction in selection:

The boy and the love of three oranges, Royal Opera, Libretto, director.

Boj and Den Arge, Collaboration between Riksteatern and Dollteatern Tittut. Screenplay, direction.

My friend Lage. Puppet TheatreTittut, dramatization, direction

Beatrix's world, Puppet TheatreTittut. Script and direction.

Under the hat-Satie un fantasie, idea, dance and movement-based production together with Jeanette Challis.

Cell-in memory of the demon dynasty, Teater Örnen, Script, director.

A case for Bergström, Dramatized informational video for SKTF, director.

Dummerjöns, Fria teatern in Högdalen. Direction.

Nasse the musical, Puppet Theatre Tittut. Scripts and lyrics

Rockets and flying cows,Puppet TheatreTittut. Script idea and production.

Has also written, Emergency Exit and The Bagdad Burger under the pseudonym Nimrode Tarrak.

 

Roles in selection:

Count Almaviva, The Wedding of Figaro, Dalateaern, Marco, View from a bridge, Fria Teatern Högdalen, Claude Debussy, More music dad!, Puppetteatern Tittut, Cowboy, I am not Rapaport, Dramaten, Kent in Gin and bitter lemon, Kronobergsteatern, The Count in Jeppe på berget, Kronobergsteatern The captain in Girls in space, SPOOK Danskompani.

bottom of page